Het einde jaar komt in zicht, de laatste projecten worden afgerond en de plannen voor 2022 worden gemaakt. Wist je al dat per 1 januari 2022 de aftrekpercentages voor milieu-investeringen stijgen? Het kan ruim 14% netto belastingvoordeel opleveren, zeer interessant dus voor bedrijfsgebouwen en woningcorporaties. Toevoegen aan de 2022 agenda dus!

MIA 2022
MIA staat voor milieu-investeringsaftrek, een fiscale stimuleringsmaatregel. De MIA 2022 kan samen met de Vamil een flink belastingvoordeel opleveren. De aanvraagprocedure is appeltje eitje. Investeringen die onder de milieulijst: vallen mogen tegen een vast percentage worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting, wat boven op de gebruikelijke investeringsaftrek komt. Dit geldt uiteraard alleen voor maatregelen die verder gaan dan de huidige bouwpraktijk. Belangrijke voorbeelden zijn, vegetatiedaken, circulaire woningen, duurzaam renoveren of nieuwbouwen volgens Breeam, GDR of LEED.

De bovenstaande maatregelen geven per 1 januari 2022 recht op 45% extra investeringsaftrek, terwijl dit percentage nu 36% is! Bij een investering van € 100.000  (voorbeeld RVO) levert dat een belastingvoordeel van € 11.250, dat is € 2.250 meer dan in 2021. In combinatie met Vamil (Willekeurig afschrijving milieu-investering) kan het voordeel oplopen tot € 14.000.

Aanvragen
Het aanvragen zelf is makkelijk, zie ook dit stroomschema van RVO:

  • Meld de investering binnen drie maanden na het aangaan van de aankoopverplichting
  • Melden via het eLoket van RVO met eHerkenning 2+
  • Na melden volgt géén beschikking, wel zijn er steekproefsgewijze controles
  • Direct na melding kan de aftrek voor MIA/Vamil worden meegenomen in de belastingaangifte
  • De belastinginspecteur beslist of de melding voldoet aan de wettelijke eisen

Belangrijk bij het toepassen van MIA en Vamil is voldoen aan de eisen van de maatregelen op de Milieulijst. Let daarop bij opdrachtverstrekking aan aannemers of ontwikkelaars en eerder ontvangen subsidies voor dezelfde maatregel af te trekken van de investeringskosten. Belangrijk: dubbel subsidie krijgen mag niet.

Laatse nieuwsberichten