De kracht van ReDo is de bundeling van kennis en expertise op het gebied van vastgoedbeheer, installatietechniek en financiering. Hierdoor is ReDo een belangrijke partner voor het bestaande vastgoed met name binnen de sectoren overheid, onderwijs, wonen en zorg. ReDo ontzorgt u als vastgoedeigenaar door het realiseren en exploiteren van WKO-projecten. Warmte Koude Opslag (WKO) is een betrouwbare manier om gebouwen energiezuinig te verwarmen en te koelen.
Voor nieuwbouwprojecten is ReDo graag partner vanaf het eerste ontwerp of nemen de installatie over na oplevering van de nieuwbouw. Wij geven mede vorm en inhoud aan het Programma van Eisen, schrijven een helder bestek voor een duurzame installatie voorzien van de modernste technologie, realiseren de nieuwe installatie, beheren en exploiteren gedurende 15-30 jaar.

ReDo’s aandeelhouders zijn VB&T en Certo Capital.

Bij vb&t (https://www.vbtgroep.nl/) vindt u alle diensten onder één dak. Daarmee nemen we u alle werk en zorgen uit handen. Onze verschillende bedrijfsonderdelen weten elkaar makkelijk te vinden en stemmen hun activiteiten zorgvuldig op elkaar af. Zo bent u verzekerd van een snelle, vlotte voortgang en van het beste advies. Belangrijker nog is onze stellige overtuiging dat vastgoed ten dienste staat van mensen en dat de mens dus in al ons doen en laten centraal dient te staan. In vb&t vindt u een betrokken partner die hecht aan een prettige, duurzame relaties.

Certo Capital is een private (vastgoed-)investeringsmaatschappij welke hoofdzakelijk investeert in commercieel en residentieel vastgoed alsmede in vastgoed gerelateerde duurzaamheidsvraagstukken.