Beheer & Exploitatie

Als eigenaar van vastgoed wordt u geconfronteerd met een aantal zaken die van belang zijn om uw kapitaalgoed gedurende lange tijd optimaal te kunnen inzetten.

Naast het exploiteren van uw vastgoed is het onderhouden en in stand houden van het gebouw van belang. Immers uw gebruiker- en huurderstevredenheid staat hoog in het vaandel.

Gebouw-gebonden installaties zijn een belangrijk onderdeel om de exploitatie en het gebruik te waarborgen. Hiervoor is kennis op het gebied van technische installaties, energie, wet- en regelgeving, subsidies, administratieve en financiële afhandeling onontbeerlijk. Daarnaast wordt ook u geconfronteerd met de gevolgen van het energieakkoord. Binnen dit energieakkoord dient u strategische keuzes maken op het gebied van de energiehuishouding en wellicht moet u investeringen doen.

ReDo is gespecialiseerd in onderhoud, energiebeheer en realiseert een beter en transparanter rendement. Dat garanderen wij zelfs, omdat wij volledig onafhankelijk zijn en niets aan het toeval overlaten. Van energie-inkoop, financiële en administratieve verwerking (inclusief factureringen en jaarafrekening), exploitatiemanagement van o.a. collectieve ketelhuizen, monitoring, service en onderhoud: ReDo kan voor u alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden uit handen nemen.

Als geen ander kennen wij daarnaast de vigerende wet- en regelgeving en weten wij welke kansen en bedreigingen hieruit voortvloeien voor uw organisatie.