Energy Service Company (ESCo)

Een ESCo (Energie Service Company) is een goede manier om duurzame installaties te ontwikkelen, te realiseren, te financieren en te exploiteren en daardoor u als  de eigenaar te ontzorgen.
ReDo heeft een groot aantal projecten in beheer en exploitatie waarbij de ESCo het energiebeheer en het energiemanagement overneemt.

Een ESCo (Energie Service Company) is een goede manier om duurzame installaties te ontwikkelen, te realiseren, te financieren en te exploiteren en daardoor u als eigenaar te ontzorgen. ReDo heeft een groot aantal projecten in beheer en exploitatie waarbij de ESCo het energiebeheer en het energiemanagement overneemt.

ReDo treedt op als ESCo en wordt eigenaar van de duurzame energievoorziening. ReDo financiert de benodigde investering en neemt de totale energielevering en het management daarvan over. Uitgangspunt is verduurzamen en reduceren van CO2 uitstoot en energiekosten. U hoeft niet zelf te investeren in het verwerven van technische kennis en expertise en u kunt beter voldoen aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en dat tegen lagere kosten. ReDo draagt verantwoordelijkheid en neemt risico’s over. Op basis van een prestatieovereenkomst voor langere tijd leggen wij dit met u vast. ReDo kan voor u een rol spelen in het hele traject:

  • Ontwikkelen, realiseren en financieren van de installatie
  • Inkopen/ leveren van energie;
  • Totale onderhoud van de installatie met als doel instandhouding (NEN2767 conditiescore 3);
  • Monitoren van de collectieve installaties en de energieverbruiken tot op eindgebruikersniveau;
  • Beheer en technische exploitatie, waaronder het optimaal inregelen van de installatie, het opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (DMJOP), het aansturen van de onderhoudspartij en het afhandelen van storingen;
  • Financiële exploitatie en administratieve afhandeling, waaronder voorschotnota’s, het opstellen van gespecificeerde jaarafrekeningen en incasso’s;
  • Overname van de totale exploitatielasten inclusief verantwoordelijkheden welke door de Warmtewet gesteld zijn, voor de duur van de overeenkomst.