Informatieplicht Energiebesparing

Onze adviseurs kunnen als consultant rapporten en energieadviezen afgeven volgens diverse formats. Als regisseur en onafhankelijk adviseur sturen wij op resultaatgericht samenwerken met uw bestaande contractpartners.

De ReDo Groep is door Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUDLN – www.rudlimburgnoord.nl), RWS (rijkswaterstaat) en RVO (rijksdienst voor Ondernemend Nederland – www.RVO.nl) ingehuurd om te ondersteunen bij het uitvoeren van toezicht bij bedrijven op gebied van Energiebesparingen en de Informatieplicht.

De energiebesparingsplicht is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar, verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Per 1 juli 2019 geldt voor deze bedrijven en instellingen ook de informatieplicht. Per die datum en daarna eenmaal per vier jaar moet worden gerapporteerd aan de gemeente, welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze rapportage moet worden ingevuld via het e-Loket van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).