Herstelbesluit warmtetarieven ACM

ACM stelt jaarlijks de maximale tarieven vast die warmteleveranciers mogen hanteren. U wordt aan de hand van deze tarieven jaarlijks persoonlijk geïnformeerd omtrent de voor u geldende tarieven door het toesturen van een Tarievenblad. Uit onderzoek van ACM is naar voren gekomen dat zij een fout hebben gemaakt bij het berekenen van het maximale vastrecht voor het jaar 2024. Hierdoor zijn de maximumtarieven voor het vastrecht te hoog vastgesteld.

Om deze fout te herstellen heeft ACM op 25 juni jl. een herstelbesluit genomen waarin de nieuwe maximumtarieven voor het vastrecht zijn opgenomen. Deze maximumtarieven gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.

Wat betekent dit voor u?

Uw maandelijks voorschotbedrag zal door deze wijziging niet automatisch worden aangepast. In plaats hiervan zal op uw eindafrekening het aangepaste tarief voor het vastrecht worden opgenomen. Op deze manier wordt gegarandeerd dat u niet te veel betaald over het jaar 2024.

Meer informatie over het herstelbesluit kunt u vinden op de website van ACM.

Indien u nog vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact met ons op via info@redogroep.nl of via 085-0466056.

Laatse nieuwsberichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan