Infotheek

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan ons. Misschien zit het antwoord op uw vraag er al tussen. Zit uw antwoord er niet tussen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op.Onderstaand vind u een overzicht van de veelgestelde vragen over de volgende onderwerpen:

  1. Jaarafrekening
  2. Voorschot
  3. Warmtewet

Jaarafrekening

Hoe komt een jaarafrekening tot stand?
Wij bepalen uw verbruiken met behulp van de begin- en eindstanden. Wij berekenen voor het gehele gebouw de kosten per opgewekte warmte-eenheid en vermenigvuldigen deze met uw verbruik. Indien uw woning onder de Warmtewet valt, zijn de kosten per warmte-eenheid nooit hoger dan de maximumtarieven zoals deze zijn vastgesteld door de ACM.

Meetdiensten: waarom wordt dit op mijn jaarafrekening in rekening gebracht?
Minstens één keer per maand nemen wij uw meterstanden op. In de meeste gevallen halen wij uw meterstanden zelfs elk uur uit uw meter(s) op. Hiervoor hoeven wij de woning niet te betreden. Deze meterstanden dienen wij administratief te verwerken. De kosten hiervoor worden apart inzichtelijk gemaakt op uw afrekening.

Afleverset: waarom wordt dit op mijn jaarafrekening in rekening gebracht?
Voor de levering van warmte wordt gebruik gemaakt van transportleidingen, transportpompen en eventueel individuele warmtewisselaar. Wij brengen bij u kosten hiervoor in rekening aangaande de ter beschikking stelling, het onderhoud, de afschrijving etc.

Vastrecht: waarom wordt dit op mijn jaarafrekening in rekening gebracht?
Onafhankelijk van uw warmteverbruik brengen wij periodieke kosten bij u in rekening. Deze kosten zijn voor de instandhouding van de mogelijkheid tot het leveren van warmte aan uw woning.

Op mijn jaarafrekening staat een door mij te ontvangen bedrag. Binnen welk termijn ontvang ik dit bedrag terug?
Is het door u betaalde voorschot hoger dan de door u werkelijk gemaakte kosten, dan ontvangt u van ons het verschil terug. Voor zowel te betalen als terug te betalen bedragen hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. Wij betalen het bedrag dus binnen 30 dagen aan u terug, waarbij dit termijn start op de datum dat wij uw factuur hebben gemaakt.

Op mijn jaarafrekening staat een door mij te betalen bedrag. Binnen welk termijn moet ik dit bedrag betalen?
Is het door u betaalde voorschot lager dan de door u werkelijk gemaakte kosten, dan moet u het verschil aan ons betalen. Voor zowel te betalen als terug te betalen bedragen hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. Wij dienen het bedrag dus binnen 30 dagen van u te ontvangen, waarbij dit termijn start op de datum dat wij uw factuur hebben gemaakt.

Voorschot

Hoe wordt het door mij te betalen voorschot berekend?
Uw voorschot wordt bepaald aan de hand van uw energiekosten van voorgaand jaar. Deze delen wij door 12 maanden en corrigeren wij met een weersafhankelijke factor om te komen tot een realistisch voorschotbedrag.

Waarom wordt mijn voorschot bij mijn jaarafrekening aangepast?
Is uw energieverbruik het afgelopen jaar gewijzigd? Dan zullen wij het voorschotbedrag automatisch aanpassen om te voorkomen dat u gedurende het jaar te veel of te weinig voorschot aan ons betaalt. Doen wij dit niet, dan heeft dit een hoge bijbetaling of terugbetaling tot gevolg bij de volgende jaarafrekening. Dat willen wij natuurlijk voorkomen.

Ik vind mijn voorschot te hoog of te laag. Kan ik mijn voorschot laten aanpassen?
Wij bieden iedereen de gelegenheid om hun voorschot naar wens te verhogen of te verlagen. U mag uw voorschot met maximaal 10% verhogen of verlagen ten opzichte van het door ons voorgestelde bedrag.

Bijvoorbeeld:

Uw voorschot bedraagt €50,- per maand. Uw nieuwe voorschot kunnen wij dus aanpassen naar minimaal €45,- en maximaal €55,- per maand.

Warmtewet

Wat houdt de Warmtewet in?
De Warmtewet zorgt voor de bescherming van de huurders die afhankelijk zijn van collectieve installaties tegen hoge tarieven en onacceptabele storingen. Jaarlijks legt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumtarieven vast. Hierdoor betalen de huurders een eerlijke prijs voor de collectieve warmtevoorziening. Meer informatie over de Warmtewet kunt u vinden op de website van de Autoriteit Consument & Markt.

Wat zijn de tarieven vastgesteld door de ACM?
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Meer informatie voor consumenten over de Warmtewet, waaronder de geldende tarieven, is te vinden op de website van de ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Heb ik bij een storing recht op een financiële vergoeding?
Bij een storing die korter duurt dan 4 uur, heeft u geen recht op een vergoeding. Bij een storing die tussen de 4 en 8 uur duurt, heeft u recht op een vergoeding van €35,- per uur. U heeft recht op €20,- extra per 4 uur, indien de storing langer dan 8 uur duurt. Deze vergoedingen komen voort uit de Warmtewet.