Over ons

Real-estate Do, of te wel ReDo, staat voor vastgoed pro-actief, deskundig en transparant verduurzamen. Zowel voor bestaande bouw als ook voor nieuwbouw.

Vastgoed Energiek Verduurzamen

Naast het exploiteren van uw vastgoed is het onderhouden en in stand houden van het gebouw van belang. Immers uw gebruiker- en huurderstevredenheid staat hoog in het vaandel.

Gebouw gebonden installaties zijn een belangrijk onderdeel om de exploitatie en het gebruik te waarborgen. Hiervoor is kennis op het gebied van technische installaties, energie, wet- en regelgeving, subsidies, administratieve en financiële afhandeling onontbeerlijk. Daarnaast wordt ook u geconfronteerd met de gevolgen van het energieakkoord, waarbij u op het gebied van de energiehuishouding van uw organisatie strategische keuzes moet maken en wellicht ook investeringen moeten doen.

ReDo is gespecialiseerd in advies, verduurzaming, CO2-reductie, onderhoud, energiebeheer en realiseert een beter en transparanter rendement. Onze aanpak is een combinatie van theorie en praktijk die voor iedereen duidelijk is. Dit wordt gekenmerkt door ook in de praktijk uw installaties te bekijken en de uitgevoerde werkzaamheden in het veld te controleren. Resultaten garanderen wij, omdat wij volledig onafhankelijk zijn en niets aan het toeval overlaten. Van energie-inkoop, financiële en administratieve verwerking (inclusief factureringen en jaarafrekening), exploitatiemanagement van o.a. collectieve ketelhuizen, monitoring, service en onderhoud: ReDo kan voor u alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden uit handen nemen.

Als geen ander kennen wij mogelijke subsidies, de vigerende wet- en regelgeving en weten welke kansen en bedreigingen hieruit voortvloeien voor uw organisatie.