Over ons

Real-estate Do, of te wel ReDo, staat voor vastgoed pro-actief, deskundig en transparant verduurzamen. Zowel voor bestaande bouw als ook voor nieuwbouw.

Vastgoed Energiek Verduurzamen

Naast het exploiteren van uw vastgoed, waarbij gebruiker- en huurderstevredenheid hoog in het vaandel staat, is het onderhouden en in stand houden van het gebouw van belang.

Gebouw gebonden installaties zijn een belangrijk onderdeel om de exploitatie en het gebruik te waarborgen. Hiervoor is kennis op het gebied van technische installaties, energie, wet- en regelgeving, subsidies, administratieve en financiële afhandeling onontbeerlijk. Daarnaast wordt ook u geconfronteerd met de gevolgen van het energieakkoord, waarbij u op het gebied van de energiehuishouding van uw organisatie strategische keuzes zult moeten maken en wellicht investeringen zult moeten doen.

ReDo is gespecialiseerd in onderhoud en energiebeheer en realiseert een beter en transparanter rendement. Dat garanderen wij zelfs, omdat wij volledig onafhankelijk zijn en niets aan het toeval overlaten. Van energie-inkoop, financiële en administratieve verwerking (inclusief factureringen en jaarafrekening), exploitatiemanagement van o.a. collectieve ketelhuizen, monitoring, service en onderhoud: ReDo kan u alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden uit handen nemen.

Als geen ander kennen wij daarnaast de vigerende wet- en regelgeving en weten wij welke kansen en bedreigingen hieruit voortvloeien voor uw organisatie.