Presentatie Wijziging Warmtewet 2019

De Warmtewet maakt doorbelasting van verduurzamingskosten van installaties in tarieven voor afnemers mogelijk. Helaas voor corporaties zelf met gasgestookte blokverwarming vanaf 1 juli 2019 een afgesloten route. Immers terug van Warmtewet naar Besluit Servicekosten. Extra reden om outsourcing van het ketelhuis in het kader van verduurzaming boven aan de agenda te plaatsen.

Stookkosten zijn in 2014 verplaatst van Besluit Servicekosten naar Warmtewet. Daarom monteerden corporaties warmtemeters in ketelhuizen, pasten de woningwaardering aan, hanteerden een boeteregeling bij storingen en sloten leveringscontracten met hun huurders. Meeste impact had de gewijzigde tariefstructuur. Van doorbelasting van facturen van vooral gas volgens Besluit Servicekosten naar jaarlijks vastrecht per woning met aanvullend een tarief per afgenomen eenheid warmte (GJ) volgens Warmtewet. Waarin ook andere kosten in het kader van die blokverwarming geïntegreerd kunnen zijn. Zoals verduurzaming van de installaties. Bron: Atriensis

ReDo is een van de weinige bedrijven in Nederland die ervaring heeft in het verduurzamen van bestaande collectieve ketelhuizen. Wij maken graag een vrijblijvend advies voor uw specifieke situatie, waarbij u inzicht krijgt in de voors en tegens van exploitatie in eigen beheer of outsourcen van uw collectief ketelhuis en daarmee een mogelijkheid te creëren om dit optimaal te verduurzamen.

Lees hier onze korte presentatie.

Laatse nieuwsberichten