Terug naar projectenpagina

Boulevard Hazenkamp Blerick

ESCo voor het verduurzamen van het bestaande collectief ketelhuis. Open bron systeem met de eerste warmtepompen van Nederland worden vervangen door de nieuwste technologie. Complex omvat naast 96 woningen, diverse multifunctionele delen, voor o.a. onderwijs, zorg en  maatschappelijke activiteiten. Voor de VVE verzorgen wij de eindafrekening met de bewoners volgens de Warmtewet.