Boulevard Hazenkamp Blerick

ESCo voor het verduurzamen van het bestaande collectief ketelhuis. Open bron systeem met de eerste warmtepompen van Nederland zijn vervangen door de nieuwste technologie. Complex omvat naast 96 woningen, diverse multifunctionele delen, voor o.a. onderwijs, zorg en  maatschappelijke activiteiten. Voor de leden van de VvE verzorgt ReDo de eindafrekening met de gebruikers volgens de Warmtewet.