Brede school Vaals

ESCo voor beheer en exploitatie voor het collectieve ketelhuis. Combinatie van gesloten bronsysteem met CV-ketel. Brede school ‘De Tamboerijn’ huisvest OBS De kleine Wereld en BSO De Robbedoes, de Heuvelland bibliotheek, en diverse zorgverlenende instanties. Ook de 40 appartementen maken gebruik van het collectieve ketelhuis. Wij verzorgen de afrekening energie volgens de Warmtewet.