DSW Sittard

Energie exploitatie overeenkomst voor het collectieve ketelhuis. ReDo begeleidt en controleert de uitgevoerde preventieve en correctieve werkzaamheden opdrachtgever gemeente Sittard-Geleen.