Oranjekade Helmond

De Oranjekade in Helmond bestaat uit nieuwbouwcomplex met 265 appartement, waarbij de appartementen een WKO-installatie op een zeer duurzame manier verwarmd als gekoeld wordt, alsmede het warmtapwater wordt duurzaam opgewekt. ReDo is vanaf het voorontwerp betrokken en is verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en de financiering. Daarnaast beheert ReDo alle installaties en zijn zij verantwoordelijk voor de monitoring en de afrekening van warm/koud van ieder appartement.

Het project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid. Samen met alle partners van dit project (installateurs, projectontwikkelaar, supermarkt en initiatiefnemer ReDo) wordt onderzoek gedaan naar hergebruik van duurzame restwarmte in een compact en lokaal energiesysteem.

Hergebruikt van restwarmte vraagt om een extra investering, terwijl het weggooien ervan niks kost. Daarom worden de revenuen pas behaald, als soortgelijke projecten worden nagebootst. Het demonstratieproject vraagt om grote investeringen op het gebied van technologie, daarbij is uitvoerig testen van groot belang. Er is daarom bewust gekozen om het demonstratieproject te voorzien van meerderen componenten (PV-panelen, WKO-installaties, etc.). Hierdoor is het mogelijk om alle scenario’s uitvoerig te testen. Dit is een representatie voor de projecten in de toekomst, waardoor een verdere uitrol sterk wordt gestimuleerd.

Door de extra investeringen heeft dit demonstratieproject een langere terugverdientijd dan vervolgprojecten. Voor een slimme uitrol is het van groot belang om het project op hoog niveau te demonsteren. Alleen zo worden alle mogelijke scenario’s uitvoerig getest en worden de oplossingen voor het lokale energiesysteem gecreëerd. Deze dienen niet alleen als fundament bij (bijna) alle nieuwbouwprojecten, maar ook bij een groot deel van de renovatieprojecten. Waardoor het een grote bijdrage levert aan de slimme uitrol van de beoogde technologie in de gebouwde omgeving.