Sportcomplex Eggerweg Sittard

Dit complex bestaat uit hockeyvelden, een atletiekbaan en een indoor polsstokhoog hal. Daarnaast is hier het Topsport Expertise en Innovatie Centrum TEIC gevestigd van Topsport Limburg. Deze locatie wordt op korte termijn aangesloten op Het Groene Net, een lokaal warmtebedrijf dat via een ondergronds warmtenet duurzame warmte en koude levert aan bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein. De warmte is afkomstig van twee lokale warmtebronnen: de hernieuwbare warmte van Biomassacentrale Sittard (BES) en de restwarmte van SABIC’s naftakraker Olefin 4 op Chemelot. ReDo adviseert de gemeente en beheerder Sportstichting Sittard-Geleen bij het maken van de juiste keuzes voor wat betreft de technische installaties.