Stadhuis Sittard

Beheer en exploitatie voor het collectieve ketelhuis bestaande uit HR-ketels. Daarbij stellen wij  rendementsberekeningen op in overeenstemming met de gestelde voorwaarden in de Warmtewet,  begeleiden en controleren we de uitgevoerde preventieve en correctieve werkzaamheden. Ook ondersteunen wij opdrachtgever gemeente Sittard-Geleen bij het aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden. Naast dit beheer verzorgen wij strategisch advies op het gebied van duurzaamheid en klimaat.