Stadssporthal Sittard

Sporthal in beheer bij de Sportstichting Sittard-Geleen en eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. Deze locatie wordt op korte termijn aangesloten op Het Groene Net, een lokaal warmtebedrijf dat via een ondergronds warmtenet duurzame warmte en koude levert aan bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein. De warmte is afkomstig van twee lokale warmtebronnen: de hernieuwbare warmte van Biomassacentrale Sittard (BES) en de restwarmte van SABIC’s naftakraker Olefin 4 op Chemelot. ReDo adviseert de gemeente bij het maken van de juiste keuzes voor wat betreft de technische installaties.