Winkelcentrum Zwolle

Per 1 december 2023 heeft ReDo in goed overleg de installatie overgenomen, vanuit een collectief DEI (duurzame energie installatie) wordt er warmte en koude geleverd aan 78 individuele woningen, 54 zorgwoningen, naast de woningen wordt er ook geleverd aan het winkelcentrum Zwolle-Zuid, bestaande uit 48 winkeliers.

ReDo zal naast het beheer ook zorgdragen voor verdere verduurzaming van de DEI, momenteel wordt voor ca. 50% gebruik gemaakt van bodemenergie.