ReDo Projects BV krijgt vergunning voor het leveren van warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ReDo Projects BV een vergunning verleent voor het leveren van warmte. Afnemers van warmte via stadsverwarming, warmtenetten of collectieve verwarmingsinstallaties zijn wettelijk beschermd tegen te hoge tarieven. Warmteleveranciers dienen zich aan de Warmtewet te houden; ACM controleert hierop. ReDo Projects BV is beoordeeld en heeft aangetoond over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten te beschikken. De vergunning is per 16 juni 2020 verleend.

Laatse nieuwsberichten