Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2022-2023 (VUE3)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten een nieuwe aanvraagronde voor de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) open te stellen in 2022. Met deze VUE-regeling wordt het bevoegd gezag in staat gesteld haar toezichts- en handhavingstaken op het gebied van energiebesparings-en informatieplicht te intensiveren. De 3e ronde loopt tot 31 december 2023.

ReDo Consultancy heeft als adviesbureau voor de RUD Zuid- en de RUD Noord-Limburg tot grote tevredenheid de handhaving van de VUE 1 en de VUE 2 mogen verzorgen.

We zijn trots om te vermelden dat we wederom zijn gevraagd om ook de 3de ronde te verzorgen. Nadieh van de Laar en Rob Janssen zullen ook nu weer de controles van de VUE3 gaan verzorgen.

Voor ReDo Consultancy is het een prachtige opdracht om voor de RUD’s en de Limburgse gemeenten de controles te mogen uitvoeren.
Naast de controles zullen onze adviseurs de bedrijven adviseren in de te nemen maatregelen.

Wat houdt de informatieplicht ook alweer in?
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Deze verplichting is er al sinds 1 juli 2019.

Voor 19 verschillende bedrijfstakken heeft de minister daarvoor de Energie Maatregelen Lijst (EML) samengesteld, waarin alle besparingen zijn opgenomen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.

Hieronder een korte video van Rijkswaterstaat met meer informatie over de energiebesparingswet

Laatse nieuwsberichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan