Energielabel

Onze adviseurs kunnen als consultant rapporten en energieadviezen afgeven volgens diverse formats. Als regisseur en onafhankelijk adviseur sturen wij op resultaatgericht samenwerken met uw bestaande contractpartners.

Is uw kantoor klaar voor de toekomst
De energietransitie raakt ons allemaal, zo heeft de Nederlandse overheid bepaald dat alle kantoren boven de 100 m2 die verhuurd worden in 2023 minimaal over energielabel C moeten beschikken. Dit heeft een grote impact op de bestaande voorraad kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen die niet aan de verplichting voldoen, mogen volgens de wet niet meer als kantoor gebruikt worden.

Energielabel C kantoren
Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantoren voldoen hier al aan. Op dit moment heeft een groot deel van de label-C-plichtige kantoren label C of beter. Voldoet uw kantoorgebouw nog niet, dan moet er zeker nog het nodige gebeuren.

Redo Consultancy
ReDo Consultancy is specialist als het gaat om het verduurzamen in de praktijk mogelijk te maken en het opstellen van verduurzamingsrapporten.

Laat u vrijblijvend informeren door een mailtje te sturen naar rob.sieben@redogroep.nl