Energielabel

Onze adviseurs kunnen als consultant rapporten en energieadviezen afgeven volgens diverse formats. Als regisseur en onafhankelijk adviseur sturen wij op resultaatgericht samenwerken met uw bestaande contractpartners.

Energielabel C kantoren
Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Steeds meer kantoren voldoen hier al aan. Op dit moment heeft naar schatting 44% van de label-C-plichtige kantoren label C of beter. Met nog ongeveer een jaar te gaan, moet er zeker nog het nodige gebeuren.

Is uw kantoor klaar voor de toekomst
De energietransitie raakt ons allemaal, zo heeft de Nederlandse overheid bepaald dat alle kantoren boven de 100 m2 die verhuurd worden in 2023 minimaal over energielabel C moeten beschikken. Dit heeft een grote impact op de bestaande voorraad kantoorgebouwen. Kantoorgebouwen die niet op 1 januari 2023 aan de verplichting voldoen, mogen volgens de wet niet meer als kantoor gebruikt worden.

Stand van zaken per 1 januari 2022
RVO schat dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de energie label-C-verplichting.

Redo Consultancy
ReDo Consultancy is specialist als het gaat om verduurzamen en het opstellen van verduurzamingsrapporten. We kunnen voor uw kantoorpand het Label opstellen en afmelden als uw kantoor inmiddels label C of beter heeft. Daarnaast kunnen we u m.b.v. een energierapportage helpen met het opstellen van een verduurzamingsrapport om voor 1 januari 2023 een Label C of beter te realiseren, dan kunnen als adviseur maar ook als regisseur.

Laat u vrijblijvend informeren door een mailtje te sturen naar rob.janssen@redogroep.nl of nadieh.vandelaar@redogroep.nl