Energiemanagement

Real-time inzicht in verbruik, prestaties, budgetten en targets op basis van SLA en/of KPI’s dragen bij aan actuele data die voorkomt dat een gebouweigenaar voor onaangename verassingen komt te staan.

Real-time inzicht in verbruik, prestaties, budgetten en targets op basis van SLA en/of KPI’s dragen bij aan actuele data die voorkomt dat een gebouweigenaar voor onaangename verassingen komt te staan. Quick wins en duurzame besparingsmogelijkheden volgen uit dergelijk gegenereerde data. Wij bieden via ‘Mijn ReDo’ een op maat gemaakt energie dashboard aan voor eigenaren, facilitair management en eindgebruikers.

De Warmtewet zorgt met ingang van 1 januari 2014 voor de bescherming van de huurders die afhankelijk zijn van collectieve installaties tegen hoge tarieven en onacceptabele storingen. Jaarlijks legt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumtarieven vast. Hierdoor betalen de huurders een eerlijke prijs voor de collectieve warmtevoorziening. Naar schatting heeft ongeveer 8% van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken, omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen. ReDo heeft een vergunning van de ACM voor het leveren van warmte.

Het doel van de Warmtewet is om klanten te beschermen tegen te hoge prijzen. Huishoudens en bedrijven zijn immers volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas.

 

Het Niet-Meer-Dan-Anders principe
De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte wanneer hij een gasaansluiting zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Dit niet-meer-dan-anders principe is gebaseerd op een gemiddeld verbruik indien er een gasaansluiting zou zijn. Een gemiddelde verbruiker van gas is iemand met een G6 meter en een combiketel met HR107 label met comfortklasse CW4 voor warm tapwater.

Voor meer informatie over de Warmtewet verwijzen wij u naar de publicaties op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Meer informatie voor consumenten over de Warmtewet is ook te vinden op de website van de ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.